Thread Rating:
  • 99 Vote(s) - 2.96 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فرکانس چیست؟
#1
فرکانس چیست؟
طول موج و انواع آن؟
واحدهای اندازه گیری؟
انواع موج های رادیویی؟
Reply


Forum Jump: